Uzdravte svůj život

Uzdravte svůj život – buďte celiství, milující a plní radosti pomocí tradiční Hippokratovy metody!

Někdy se možná ptáte, proč nevyužíváte všechen svůj potenciál. Možná právě ty přemýšlíš, co je příčinou. Co ti brání být nejlepší verzí sebe sama? Co tě omezuje, když chceš využít všechny své kvality? Co je to, co blokuje tvoji radosti, štěstí, svobodu, krásu a sílu?

Před 2400 lety to řecká kultura pochopila velmi dobře. Řekli by: „Ztratil jsi se ve své mysli.”. Na tyto nemoci těla a duše byl pouze jeden lék, jeden způsob uzdravení. To, co je potřeba uzdravit, je váš život, vaše celá existence.

Řekové měli způsob léčení, který byl lidem znám po velmi dlouhou dobu. Podle některých až po tisíce let. Bylo to původní Celostní lékařství, které je pro další dva a půl tisíciletí známé jako tradiční evropské léčení mysli a těla, nebo Hippokratovo lékařství.

Chcete-li se uzdravit, musíte pochopit, že váš problém se týká vašich pocitů, řekl Hippokrates. Musíte pochopit, že jste měli potíže již jako malé děti a teď trpíte ranami z dětství. Tyto rány nejsou samozřejmě fyzické, ale psychické. Tyto rány pocházejí z minulých, emočně obtížných situací, kde jste se naučili a přijali za své něco, co není pravdivé, ale čemu stále věříte.

Další věc, kterou si musíte uvědomit je, že pocity a emoce z traumatických situací, které vás trápí, jsou drženy ve vašem těle. To je velmi zvláštní věc, že si tělo pamatuje, na co vy chcete zapomenout. Takže abyste se dostali do kontaktu s obtížnými pocity, které jsou potlačené a nyní žijí v těle (toto později bylo pojmenováno jako „nevědomí“), potřebujete se vrátit do těla! To je důvodem Hippokratovy práce s tělem. Jedná se o druh masáže, která vám pomůže znovu potkat pocity, které nyní setrvávají ve vašem těle. Může to vypadat jako masáž. Zpravidla se jedná o pomalý typ masáže, kde se ruce terapeuta nebo lékaře dotýkají dlouhou dobu jednoho místa, zatímco pacient zpracovává všechny potlačené pocity, které jsou uložené v této oblasti těla.

Jakmile se s pocity potkáte, sbírka vzpomínek z minulosti se znovu vynoří na mysl. Vyjasní se, jaké nepravdivé přesvědčení narušují nynější pacientův život. Tradiční Celostní lékařství podle Hippokrata má tři kroky: 1) Prociť. 2) Pochop. 3) Propusť.

Prociť potlačené pocity. Pochop, co se stalo a jaké škodlivé smýšlení jsi si osvojil.

Propusť všechna přesvědčení, která jsi nashromáždil v této události.

Jak poznáváš sebe sama hlouběji během terapie, která obvykle propojuje práci s tělem i rozhovorovou terapii, stáváš se více pravdivým, čestným, skutečným a svobodným. Na konci terapie obvykle dosáhnete úžasného pocitu, že jste jeden se vším, a plní lásky ke všem živým bytostem. Tento běžný výsledek léčby Řekové označili za náš „přirozený stav”. Věřili, že lidské bytosti jsou ve svém nitru dobří, milující a talentovaní tvorové, kteří chtějí konat dobro.

Bylo to mocné lékařství. Sám Hippocrates napsal 400 př.n.l., že „Lékařství v současném stavu je, jak se mi zdá, zcela objeveno, jelikož nás učí pro každé onemocnění konkrétní diagnózu a přesné řešení.Řekové měli podle Hippokrata, účinnou léčbu na všechny fyzické nemoci a všechny duševní poruchy. Lékařství fungovalo pro Řeky zázračným způsobem každý den. A v celé Evropě bylo používáno tisíci celostními lékaři. Podle historických zdrojů bylo v Řecku 400 př.n.l. okolo stovky velkých holistických nemocnic, jako ta na ostrově Kos, která byla pod Hippokratovým vedením.

Upadlo toto tradiční lékařství v zapomnění? Ne, vůbec ne, stále existuje. Z politických důvodů není příliš využíváno, ale pokud máte zájem jej studovat, existuje na světě několik dobrých škol; jedna byla právě otevřena v roce 2019 v Praze – Nordic School of Holistic Medicine, kde můžete Celostní lékařství studovat. Studium trvá čtyři roky a končí evropským magisterským titulem v oboru doplňkové, psychosociální a integrativní medicíny. Pokud je to to, co chcete, můžete se léčením živit. Je to krásná cesta, která začíná vlastním existenciálním uzdravením.