Program pro výcvik 2020

Výcvik celostních terapeutů od roku 2020 hrdě představuje program pro výcvik v SAM 2020.
Sacred Ancient Medicine (Posvátná Starověká Medicína) –
Zdokumentovaná, celostní (holistická) terapie pro tělesné, mentální, sexuální a existencionální problémy.
 
Milí studenti,
Pro rok 2020 máme následující termíny kurzů SAM/Výcviku celostní léčby:

Švédsko leden. 1.1.- 5.1.2020:
Objevování krásy osobního
růstu a výcvik v rozhovorové a dotykové terapii.
Místo: Elsebråne Retreat Center, Elsebrånevägen 588-8, 37491
Asarum, Blekinge, Sweden. 7900 Kč

Praha duben. 28.4. – 3.5.2020:
Pět dní intenzivního léčení pro všechny kdo chtějí pomoci druhým.
Místo: Toulcův dvůr (https://www.toulcuvdvur.cz/) Kubatova 32/1, 102 00
Praha 10 – Hostivař. 7900 Kč.

Švédsko Červenec. 13.7. – 17.7.2020:
Pět dní intenzivní skupinové terapie a sebe zkoumání pro budoucí terapeuty.
Místo: Elsebråne Retreat Center, Elsebrånevägen 588-8,
37491 Asarum, Blekinge, Sweden. 7900 Kč


Praha listopad. 11.11. – 15.11.2020 – online kurz
Intenzivní terapeutická práce s existencionální rozhovorovou terapií
a práce s tělem pro budoucí terapeuty.
Místo: Toulcův dvůr (https://www.toulcuvdvur.cz/) Kubatova 32/1, 102 00
Praha 10 – Hostivař .
7900 Kč.


Vzhledem k tomu, že během těchto čtyř kurzů budem žít společně, budeme pracovat celý den a to I po večerech, nabydou kurzy na intenzitě. Naším záměrem je proniknout do hloubky a uspíšit proces růstu a poznaní.
V hrdé linii Evropského léčení, které se traduje přes 2500 let až k velkému léčiteli Hippocratovi, je lékař nebo terapeut sám nástrojem pro léčení. Celostní léčení je
zrozené z lásky, moudrosti, soucitu a hlubokého porozumění naší lidské podstaty. Vše, co se může uzdravit může být uzdraveno celostním léčením, protože opravdovým léčitelem je sebe léčebná síla uvnitř samotného pacienta. Dobrý a opravdový člověk bude vždy pomáhat druhým a nikdy nebude ubližovat.

Cena jednoho kurzu v roce 2020, včetně stravy a
ubytování: 7 900 Kč
Cena za dva kurzy v roce 2020, včetně stavy a ubytování
12 750 Kč
Cena za tři kurzy v roce 2020, včetně stravy a ubytování
16 750 Kč
Cena za všechny čtyři kurzy v roce 2020, včetně stravy a
ubytování je 19 990 Kč
Upozornění: Sudenti mladší 25 let mají pro rok 2020 slevu
ve výši 50%.
(tyto ceny jsou platné pouze pro občany České a Slovenské
republiky)

Očekáváme, že se zúčastníte minimálně dvou kurzů v roce 2020 pokud následujete terapeutický výcvik od Nordic School of Medicine.


Přikládáme dvě učebnice, které se zaměřují na obtížná témata celostní sexu ologie a celostní psychiatrie. Tato témata budou vysvětlena v Českém jazyce během kurzu, takže čtení je doporučené nikoliv povinné.


Výcvik s SAM trvá čtyři roky. Po dvou letech jste schopni pracovat jako terapeut pod supervizí. Po dalších dvou letech jste schopni si otevřít vlastní praxi. Podmínky pro toto jsou, že složíte teoretickou zkoužku po dvou a čtyřech letech. Že dokončíte svou vlastní terapii a také, že předvedete schopnost práce nejdříve jako terapetut v supervizi s dobrými výsledky a později jako samostatní terapeut s dobrými výsledky.


Dále vás chceme informovat, že od 1.1.2020 Nordic School of Holistic Medicine a Maitrea pracují jako dvě nezávislé organizace. Kurzovné pro rok 2020 je z tohoto důvodu hrazeno přímo Nordic School of Holistic Medicine, která je organizátorem kurzů.


Pro vice informací ohledně kurzů v 2020 se prosím
obracejte na ventegodt@livskvalitet.org nebo navštivte www.qualityoflife.dk.

Můžete také zavolat Pavlíně na +45 53 86 1234, která vám ráda zodpoví vaše otázky ohledně terapie a terapeutického výcviku.


Søren Ventegodt
MD, EU-MSc-CAM, ředitel (Nordic School of Holistic
Medicine)

Pavlína Kordová
Učitelka, Celostní terapeutka (Nordic School of Holistic
Medicine)

Kromě těchto kurzů s českým překladem máme i kurzy v angličtině, nebo můžete přijet k nám na farmu v rámci work week atd.


Důležité informace k tréninku terapeutů v SAM
2020

Je důležité, abyste rozuměli, že v celostní (holistické) terapii je terapeut sám lékem. Vy sami jste nástojem, který léčí. Není to tak, že se naučíte nějaké techniky, které sami o sobě vykonají zázraky na vašich klientech. Potřebujete sami sebe využít naplno ve všech aspektech: tělo, mysl a duch. Ve výcviku probíráme bodywork (práci s tělem) a rozhovorovou terapii, ale jen abyste si mohli najít svůj vlastní, jedinečný styl a cestu jak provádět terapii.
Jde především o nalezení sebe sama a nalezení vašeho vlastního stylu přemýšlení a práce.
Když už jednou zakotvíte ve skutečně svém vlastním, radostném a silném způsobu práce, uvědomíte si, že ladí perfektně s vašimi vlastními talenty, největšími dary lásky a péče, které můžete svým klientům nabídnout.
Nahota, dechová cvičení, psychodrama, nástroje psychodynamické psychoterapie, práce s časovou linií apod. jež představíme, mají pomoci studentům, ale jen aby mohli být na konci dostatečně tvořiví. Abyste mohli samostatně vyvinout nový druh léčby pro každého nového klienta, který k vám přijde. K tomu, abyste mohli pomoci, potřebujete najít své pravé JÁ, které je zároveň milující a soucitné, trpělivé a současně odvážné, nepředvídatelné a tvořivé, zářivé, svěží a inteligentní.

Přesně taková varianta vás samých existuje, ale vy jí musíte nejdřív hledat a najít.
Na koci dne, to co skutečně funguje je vaše láska a odvážné nesobecké jednání na podporu, inspiraci, k učení, vedení vašeho klienta.
Abyste mohli být dobrým terapeutem, potřebujete znát sami sebe velmi dobře. Abyste se mohli velmi dobře poznat, potřebujete projít velkým množstvím terapie vy sami. Během tréninku budeme pracovat v párech, ve kterých budeme provozovat toto umění vzájemné
pomoci. Je to těžké, protože k tomu, aby jste mohli toto provozovat bezchybně, potřebujete zapomenou sami na sebe.
Dosáhnout takového stavu, kdy jste skutečně ve službě druhým, může zabrat léta. Nevzdávejte se, i když je to obtížné. Ani v případě, že už dlouhou dobu máte pocit „já
to nezvládám“. Pokud trpělivě trénujete, nepřetržitě a vytrvale, hluboce rozjímáte nad vším co se děje a pokračujete v nacházení ponaučení, jednou do cíle dorazíte. To vám můžeme slíbit.