Média

Následující tituly obsahují hovory Sorena a Pavlíny se studenty na různá témata celostního lékařství.

O základních principech

V tomto videu Soren představuje některé základní, pro naši zkušenost s moderním zdravotnictvím často překvapivé a zapomenuté principy lékařství.

O Hippokratovi

Různé výklady a nejasnosti překladů Hippokratova učení překroutily to, co si dnes o jeho způsobu léčení myslíme . A to navzdory tomu, že se nám dochovalo asi 70 knih nazývaných jako Hippokratova sbírka (Corpus Hippocraticum).
Jako má Čína svoji tradiční čínskou medicínu, i my máme svoje tradiční evropské lékařství.

O aspektu terapie – zoufalství

O specifikách pánevního dna
zmíněný obrázek zde